Керівник: Мудрішаємо разом. Керуймо ефективно!

Увага вікторина! Правила участі

Аналітичний центр розвитку міста «ЗЕОН»
запрошує прийняти участь в екологічній вікторині.


Правила участі

1. Вікторина триває 8 турів. Перший тур починається 11 березня під час презентації проекту  «Енергоощадливе вуличне освітлення м.Здолбунова» о 13.00 в приміщенні зали засідань Здолбунівської міської ради вул.Приходька,1. Т.то всі хто прийдуть на презентацію отримають запитання 1 го туру. Це запитання більше ніде висвітлюватись не буде.

2. Питання 2-8 турів будуть публікуватись у газеті «Нове життя», інтернет порталах http://kerivnyk.org.ua/, http://mykolaorlov.name/, http://orlov.ucoz.org/ , http://kaztur.ucoz.ua/, http://zdolbuniv.info/, http://impuls.rv.ua/ та інших

3. Правильні відповіді на запитання необхідно надсилати на ел.адресу де у темі листа вказувати «Вікторина і номер туру__», а у змісті листа – ваша відповідь і ваші контактні дані (П.І.Б, рід занять, місто, ел.пошта і телефон) або приносити особисто в офіс ГО АЦРМ «ЗЕОН» м.Здолбунів вул.Незалежності, 11

4. Правильні відповіді будуть друкуватись у тих же джерелах, що вказані у п.2 Правил.

5. Оцінку правильності надісланих відповідей буде оцінювати журі у складі трьох чоловік: Микола Орлов – керівник ГО АЦРМ «ЗЕОН», Анатолій Бойко – менеджер проекту «Енергоощадливе вуличне освітлення м.Здолбунова» та представник туристичної агенції «Казкова подорож», що надає головний приз вікторини.

6. Учасники поділяються на дві категорії. Перша категорія – усі, хто проживає на території Рівненської області. Друга категорія – всі інші учасники з будь-яких регіонів України та інших країн.

7. Початок вікторини 11 березня, оголошення результатів 3 травня.

8. За кожну правильну відповідь нараховується та кількість балів, яка вказана у завданні.

9. Переможцем стає той, хто набрав найбільшу кількість балів.

10. Призери нагороджуються грамотами, сувенірами від організаторів та партнерів вікторини.

11. Головний приз вікторини в першій категорії – трьохденна поїздка до Карпат, що надається партнером вікторини – туристичною агенцією «Казкова подорож». Головний приз у другій категорії — трьохденна поїздка до Карпат, або еквівалент 60 дол.США на вибір переможця.

Внимание викторина!

Аналитический центр развития города «ЗЕОН»

приглашает принять участие в экологической викторине.

Правила участия.

1.         Викторина длится 8 туров. Первый тур начинается 11 марта во время презентации проекта  «Энергосберегающее уличное освещение г. Здолбунова» в 13.00 в помещении зала заседаний Здолбуновского городского совета ул.Приходька,1. Т.е все кто придут на презентацию получат вопрос 1 го тура. Это вопрос больше нигде печататься не будет.

2.        Вопросы 2-8 туров будут публиковаться в газете «Нове життя», интернет порталах http://kerivnyk.org.ua/, http://mykolaorlov.name/, http://orlov.ucoz.org/ , http://kaztur.ucoz.ua/, http://zdolbuniv.info/, http://impuls.rv.ua/ и других

3.         Правильные ответы на вопрос необходимо присылать на эл.адрес где в теме письма указывать «Викторина и номер тура__», а в содержании письма – ваш ответ и ваши контактные данные (Ф.И.О, род занятий, город, эл.почта и телефон) или приносить лично в офис ОО АЦРГ «ЗЕОН» г. Здолбунов ул.Независимости, 11

4.        Правильные ответы будут печататься в тех же источниках, которые указаны в п.2 Правил.

5.        Оценку правильности присланных ответов будет оценивать жюри в составе трех человек: Николай Орлов – руководитель ЗЕОНа, Анатолий Бойко – менеджер проекта «Энергосберегающее уличное освещение г. Здолбунова» и представитель туристического агентства «Казкова подорож», которое предоставляет главный приз викторины.

6.         Участники разделяются на две категории. Первая категория – все, кто проживает на территории Ровенской области. Вторая категория – все остальные участники из любых других регионов Украины и других стран.

7.        Начало викторины 11 марта, объявление результатов 3 мая.

8.         За каждый правильный ответ насчитывается то количество баллов, которое указано в задании.

9.         Победителем становится тот, кто набрал наибольшее количество баллов.

10.      Призеры награждаются грамотами, сувенирами от организаторов и партнеров викторины.

11.       Главный приз викторины в первой категории – трехдневная поездка в Карпаты, которая предоставляется партнером викторины – туристическим агенством «Казкова подорож». Главный приз во второй категории — трехдневная поездка в Карпаты, или эквивалент 60 дол.США на выбор победителя.

Менеджер проекту,

Анатолій Бойко

Подібні публікації:

  1. Запрошуємо на презентацію проекту

Ви можете слідкувати за обговоренням із допомогою RSS 2.0 стрічки.