Керівник: Мудрішаємо разом. Керуймо ефективно!

Як виплачувати зарплату і сплачувати з неї податки у 2011 році

01.01.2011 року вступив в силу Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010, який кардинально змінив систему державного пенсійного та соціального страхування в Україні. У зв’язку з цим, у новому році, розрахунок заробітної плати проводиться по-новому. Багато бухгалтерів шукають інформацію про те, як правильно розрахувати заробітну плату та зробити утримання та нарахування. Адміністрація сайту Керівник проаналізувала відповіді багатьох фахівців на це запитання і пропонує до уваги саме наших відвідувачів і шановних читачів, розяснення яке на нашу думку виявилось найбільш зрозуміле і практично доступно викладене.

Скільки разів на місяць необхідно виплачувати заробітну плату?

Деякі підприємства виплачують заробітну плату своїм робітникам один раз на місяць. Деякі підприємства, що дотримуються законодавства про оплату праці, виплачують заробітну плату два рази на місяць. Заробітна плата складається із двох частин: заробітної плати за першу половину місяця (так званий «аванс») та за другу половину місяця (безпосередньо заробітна плата).

Необхідність виплати заробітної плати два рази на місяць обумовлена вимогами статті 115 Кодексу законів про працю України та статтею 24 Закону України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24.03.1995, згідно яких:

 • заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця <…>, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата;
 • розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця <…>, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Міністерство праці та соціальної політики у своєму Листі №912/13/155-10 від 09.12.2010 роз’яснює, що заробітна плата, за першу половину місяця (15 календарних днів) має виплачуватись в період з 16 по 22 число, а за другу – з 1 по 7 число.

Отже, ті підприємства, які виплачують заробітну плату один раз на місяць порушують законодавство про оплату праці.

Які нарахування та відрахування треба робити?

З нового 2011 року розрахунок відрахувань із заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці дуже і дуже спростився. Адже замість внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, тепер існує один – єдиний соціальний внесок.

Отже, роботодавець, з нового 2011 року, повинен утримувати із заробітної плати працівників суму єдиного соціального внеску, яка складає 3,6% від суми нарахованої заробітної плати (п.7 ч.1 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010) та податок на доходи фізичних осіб, який складає 15% від суми нарахованої заробітної плати, зменшеної на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування та податкової соціальної пільги (п.164.6 Податкового кодексу).

В той же час роботодавець повинен робити нарахування на фонд оплати праці, які складають суму від 36,76% до 49,7%, в залежності від класу професійного ризику виробництва (п.5 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010).

Особливості оподаткування авансу податком на доходи фізичних осіб

Заробітна плата повинна виплачуватися не рідше двох разів на місяць. Є два нюанси, які слід брати до уваги перш ніж утримувати із авансу податок на доходи фізичних осіб, а саме:

 • чи можна застосовувати до авансу податкову соціальну пільгу?
 • чи треба зменшувати базу оподаткування ПДФО на суму єдиного соціального внеску?

Відповідь на перше питання дуже просте та однозначне. Відповідно до п.169.1 Податкового кодексу «платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Отже, відповідь – ні, податкову соціальну пільгу до авансу застосовувати не можна.

Відповідь на друге питання не є однозначною. Звертаю вашу увагу, що зараз я наведу точку зору, до якої схиляється частина бухгалтерів, в тому числі і я. Оскільки офіційних роз’яснень з цього приводу ще не має.

Відповідно до п.164.6 ст.164 Податкового кодексу «Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,<…> а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.»

Відповідно до п.1 ч.1 ст.7 Закону  №2464-VI від 08.07.2010 «Єдиний внесок нараховується: 1) для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої статті 4 цього Закону, – на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;»

Враховуючи вищенаведене, для визначення суми податку на доходи фізичних осіб, слід зменшувати суму нарахованої заробітної плати на суму утриманого єдиного соціального внеску.

Звісно, коли зменшується база оподаткування податком на доходи фізичних осіб, зменшується і сам податок, що підлягає перерахуванню до бюджету. Деякі бухгалтери тримаються точки зору, що краще заплатити більше ніж менше, і не зменшують базу оподаткування на суму єдиного соціального внеску. Можливо вони і праві, адже ми живемо в Україні – країні, де державні органи не завжди притримуються закону.

Проте, як поступати у цій ситуації – вибір залишається за кожним бухгалтером.

Приклад розрахунку заробітної плати

Для прикладу розрахуємо заробітну плату за січень 2011 року. Заробітна плата працівника 1000 грн. Є заява на застосування податкової соціальної пільги.

Нараховуємо заробітну плату за першу половину місяця (аванс), тобто за дні, що відпрацьовані до 15 січня.

Припустимо, що у підприємства звичайний графік роботи п’ять днів у тижні. Отже, до 15 числа включно працівник відпрацював 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 = 8 робочих днів.

Нарахована заробітна плата за 8 відпрацьованих днів складає: 1000 грн. / 19 (кількість робочих днів у січні) * 8 = 421,05 грн.

Утримання єдиного соціального внеску: 421,05 * 3,6% = 15,16 грн.

421,05 – 15,16 = 405,89 грн. Визначаємо базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Податок на доходи фізичних осіб: 405,89 * 15% = 60,88 грн.

Нарахування єдиного соціального внеску: 421,05 * 36,76% = 154,78 грн.

Заробітна плата, що отримує працівник на руки: 421,05 – 15,16 (єдиний соціальний внесок) – 60,88 (ПДФО) = 345,01 грн. Виплату здійснюємо 16.01.2011 так, як радить Мінпраці.

Нараховуємо заробітну плату за другу половину місяця 31 січня за 11 відпрацьованих днів.

Нарахована заробітна плата за другу половину місяця складає 1000 – 421,05 = 578,95 грн.

Утримуємо єдиний соціальний внесок: 578,95 * 3,6% = 20,84 грн.

578,95 – 20,84 = 558,11 грн. База оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Податок на доходи фізичних осіб (застосовуємо податкову соціальну пільгу): (558,11 – 470,5) * 15% = 13,14 грн.

Нараховуємо єдиний соціальний внесок: 578,95 * 36,76% = 212,82 грн.

Заробітна плата за другу половину місяця, що працівник отримує на руки складає 578,95 – 20,84 (ЄСВ) – 13,14 (ПДФО) = 544,97 грн. Виплату здійснюємо 01.02.2011 так, як радить Мінпраці.

Скільки та коли треба сплачувати до бюджету?

Відповідно до пп.168.1.2 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу: «Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.»

Отже, беручи до уваги дані нашого прикладу, роботодавець має сплатити до бюджету суму податку на доходи фізичних осіб:

 • 60,88 грн. – 16.01.2011;
 • 13,14 грн. – 01.02.2011.

Відповідно до п.4.3.7 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №21-5 від 27.09.2010: «Платники під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для відповідних платників (авансові платежі).»

У зазначеному пункті написано «нарахований». Отже, можна зробити висновок, беручі до уваги дані нашого прикладу, що роботодавець має сплатити до бюджету суми єдиного соціального внеску:

 • 154,78 – 16.01.2011;
 • 212,82 – 01.02.2011;
 • 15,16 + 20,84 – 01.02.2011.

Проте, для дуже обачливих бухгалтерів, можна застосовувати наступний варіант:

 • 154,78 – 16.01.2011;
 • 15,16 – 16.01.2011;
 • 212,82 – 01.02.2011;
 • 20,84 – 01.02.2011.

Дякуємо за консультацію

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (ще не оцінили)
Loading...
 • Татиана

  А чи можна виплачувати аванс в розмірі 50% від окладу, не враховуючи скільки днів припало на першу половину місяця?

 • В примере немного понятней, хотя всё равно сложно. Единый социальный взнос, как я понял удерживается из зарплаты и плюс к этому единый социальный взнос платит работодатель за то что платит зарплату. Это конечно усложняет расчёты предполагаемой зарплаты.