Архів рубрики ‘Мережа малих громад’

Малі міста. Витяг із Закону.

З А К О Н   У К Р А Ї Н И    Про затвердження Загальнодержавної програми  розвитку малих міст   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 24, ст.332 )   { Із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }

Далі »