Керівник: Мудрішаємо разом. Керуймо ефективно!

Податок на доходи фізичних осіб 2011 рік. Все що ви хотіли спитати.

ПДФО 2011 рік. Питання – відповіді.

За якими ставками ПДФО будуть оподатковуватись доходи ФО, які отримані у 2010 році та відображаються у річній декларації про майновий стан і доходи?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Дохід, отриманий фізичною особою у 2010 році, підлягає оподаткуванню за правилами та ставками, визначеними нормами Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”, незалежно від того, що декларація про майновий стан і доходи фізичними особами буде надатись у 2011 році. При цьому, термін подання декларації про майновий стан і доходи визначається відповідно до пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п.7.1 ст.7 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-ІV «Про податок з доходів фізичних осіб» із змінами та доповненнями (далі – Закон), ставка податку з доходів фізичних осіб з 1 січня 2007 року була встановлена на рівні 15 відсотків від об’єкта оподаткування. Тобто, протягом 2010 року доходи, отримані фізичними особами оподатковувались за ставкою 15 %. Враховуючи вищевикладене, дохід, отриманий фізичною особою у 2010 році, підлягає оподаткуванню за правилами та ставками, визначеними нормами Закону, незалежно від того, що декларація про майновий стан і доходи фізичними особами буде надатись у 2011 році. При цьому, термін подання декларації про майновий стан і доходи визначається відповідно до пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV.

Як оподатковується вартість подарунку (спадщини), отриманих ФО – нерезидентом від дарувателя (спадкодавця) ФО – нерезидента, у вигляді частини нерухомого майна, що знаходиться у спільній власності на території України з 01.01.2011?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Спадщина (подарунок), яка отримується спадкоємцем – нерезидентом на території України, оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України, незалежно від того, що вона знаходиться у спільній власності.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 163.2 ст. 163 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), об’єктом оподаткування нерезидента є доходи з джерелом їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), в тому числі отримання спадщини чи подарунку. Згідно із пп. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 ПКУ для будь – якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем – нерезидентом застосовуються ставки, визначені у п. 167.1 ст. 167 ПКУ. Відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, включається спадкоємцями до складу загального річного доходу платника податку і зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини. Згідно із п. 174.4 ст. 174 ПКУ нотаріус видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об’єкта спадщини. Відповідно до п. 174.6 ст. 174 ПКУ кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно із правилами, встановленими розділом IV ПКУ для оподаткування спадщини. Враховуючи вищевикладене, спадщина (подарунок), яка отримується спадкоємцем – нерезидентом на території України, оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПКУ, незалежно від того, що вона знаходиться у спільній власності.

За якою ставкою оподатковуються грошові заощадження, поміщенні до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, які успадковуються спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента, оподатковуються за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. «в» пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, оподатковуються на нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб для будь – якого спадкоємця, що їх успадковує. Однак, пп. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 ПКУ передбачено, що для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем –нерезидентом від спадкодавця-резидента оподаткування здійснюється за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 ПКУ. Враховуючи вищевикладене, грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента, оподатковуються за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

2755 Як оподатковується ПДФО подарунок, отриманий ФО від ЮО згідно з нормами ПКУ?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Вартість отриманого подарунку фізичною особою від юридичної особи оподатковується за ставкою 15 відсотків, а у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, за ставкою податку 17 відсотків.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Згідно з п.п.14.1.54 п.14.1 ст.14 розділу ІV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) дохід з джерелом їх походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді подарунків. Відповідно до п.п. “б” п.п.164.2.17 п.164.2 ст.164 ПКУ дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) у вигляді вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених цим Кодексом для оподаткування прибутку підприємств. Отже, вартість подарунку, отриманого платником податку від юридичної особи, включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу такого платника податку. Юридична особа, як податковий агент, провадить оподаткування зазначених доходів за ставкою п.167.1 ст.167 Закону (15% або 17%).

Чи підлягають оподаткуванню ПДФО грошові заощадження і грошові внески, вкладені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, погашення яких не відбулося, які успадковані платником податку, що не є членом сім’ї першого ступеня споріднення?

Коротка відповідь та Повна відповідь відповіді ідентичні: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, які успадковуються спадкоємцями, що не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення оподатковуються за ставками, визначеними п. 167.2 ст. 167 ПКУ (5%). Якщо така спадщина отримується фізичною особою-резидентом від фізичної особи – нерезидента або фізичною – нерезидентом від фізичної особи – резидента, то ставка податку становить 15%. У разі якщо загальна сума доходу у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення.

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО вартість безоплатно наданого у користування житла ЮО ФО- найманому працівнику якщо це передбачено трудовою угодою?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб вартість безоплатно наданого у користування житла юридичною особою фізичній особі – найманому працівнику якщо це передбачено трудовою угодою.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Згідно з п.п. “а” п.п.164.2.17 п.164.2 ст.164 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) у вигляді вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання або компенсація зумовлені виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачені нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах. Тобто, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб вартість безоплатно наданого житла юридичною особою фізичній особі – найманому працівнику якщо це передбачено трудовою угодою.

Як оподатковуються ПДФО роялті з 01.01.2011?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 170.3.1 п. 170.3 ст. 170 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів, за ставками, визначеними п. 167.1. ст. 167 ПКУ. Згідно із пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 ПКУ будь-який резидент, який нараховує дивіденди (роялті), включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (роялті).

Чи оподатковуються у 2011 році доходи (проценти) отримані ФО від розміщення коштів на депозитному банківському рахунку?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Доходи у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок не оподатковуються до 1 січня 2015 року.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), до бази оподаткування фізичної особи включається дохід у вигляді процентів (крім процентів, визначених у пп. 165.1.2 та 165.1.41 ПКУ). Порядок оподаткування доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок встановлений п. 170.4 ст. 170 ПКУ. При цьому, відповідно до розділу ХІХ Прикінцевих положень, пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ в частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат та абзаци другий-четвертий п. 167.2 ст. 167 ПКУ у частині оподаткування процентів, набирають чинності з 1 січня 2015 року. Враховуючи вищевикладене, доходи у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок не оподатковується до 1 січня 2015 року.

Чи оподатковується сума депозиту, внесеного ФО до установи банку?

Коротка відповідь: Ні, не оподатковується.

Повна відповідь: Відповідно до п.п.165.1.29 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755?VІ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається йому, а також основна сума кредиту, що отримується платником податку (протягом строку дії договору), у тому числі фінансового кредиту, забезпеченого заставою, на визначений строк та під проценти.

Чи утримується ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, згідно з нормами Податкового кодексу України?

Повна відповідь: Відповідно до пп. «а», «ж» пп.165.1.1 п. 165.1 ст.165 розділу ІV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, зокрема: сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (безвісно пропали) або померли під час виконання службових обов’язків; а також сума грошової компенсації, що виплачується військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення. Крім того, згідно із пп.165.1.10 п. 165.1 ст.165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою. Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян (п.168.5 ст.168 ПКУ).

Чи оподатковується внесення до статутного фонду ЮО грошових коштів з 01.01.2011 року?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума майнового та немайнового внеску до статутного фонду юридичної особи – емітента корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 165.1.44 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума майнового та немайнового внеску до статутного фонду юридичної особи – емітента корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права.

Чи буде у 2011 році оподатковуватись внесення до статутного фонду ЮО рухомого і нерухомого майна ФО?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011. Згідно з п.п.165.1.44 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи ? емітента корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права.

Яка ставка податку на доходи фізичних осіб при нарахуванні доходів на користь фізичної особи у вигляді дивідендів, в тому числі, які нараховуються у 2011 році за 2010 рік?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011. Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав ? резидентом, що є юридичною особою, оподатковуються за ставкою 5 %, крім дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, які прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011. Базою оподаткування відповідно до пп.164.2.8 п. 164.2 ст.164 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755?VІ (далі – ПКУ) є дохід у вигляді дивідендів, крім дивідендів, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою ? резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів. Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм п.170.5 ст.170 розділу IV ПКУ. Відповідно до п.170.5 ст.170 розділу IV ПКУ податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь дивідендів, є емітент корпоративних прав або за його дорученням ? інша особа, яка здійснює таке нарахування (виплату). Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів. Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав ? резидентом, що є юридичною особою, оподатковуються за ставкою, 5 відсотків, крім дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, які згідно із пп.153.3.7 п. 153.3 ст. 153 ПКУ прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням. Доходи, у вигляді дивідендів, остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.

Чи оподатковується з 01.01.2011 вартість ліків першої необхідності, які надані безоплатно ФО – інвалідам благодійною організацією?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Вартість ліків першої необхідності, які безоплатно надані благодійною організацією фізичним особам – інвалідам не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ) до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. Крім того, пп. «ж» пп. 170.7.4 п. 170.4 ст. 170 ПКУ передбачено, що не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами ? юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) платнику податків, визнаному в установленому порядку інвалідом, законному представнику дитини-інваліда для виконання зобов’язань держави згідно із законодавством України по забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, автомобілем за рахунок бюджетних коштів (за умови зняття інваліда, дитини-інваліда з обліку на забезпечення такими засобами, виробами, автомобілем за рахунок бюджетних коштів). Категорії інвалідів і дітей-інвалідів, перелік технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, марок автомобілів, зазначених у цьому підпункті, затверджуються законодавством. Враховуючи вищевикладене, вартість ліків першої необхідності, які безоплатно надані благодійною організацією фізичним особам – інвалідам не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума страхового відшкодування, яка виплачується ФО за пошкоджене застраховане рухоме майно з 01.01.2011?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Ні, не підлягає.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. «в» пп. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума страхового відшкодування, отриманого за договором страхування від страховика – резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя у разі, якщо під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не перевищує розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

За якою ставкою згідно з вимогами Податкового Кодексу оподатковуються виграши та призи?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Згідно з п. 167.1 ст.167 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних у формі виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри. У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому цього пункту. Відповідно до п.167.3 ст.167 ПКУ ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної абзацом першим пункту 167.1 цієї статті, бази оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім у державній та недержавній грошовій лотереї та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри) на користь резидентів або нерезидентів. Як виняток з абзацу першого цього пункту грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам ? чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у підпункті “б” підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу) оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 167.1 цієї статті (15% або 17%).

Чи підлягає оподаткуванню дохід, який одержаний ФО як відшкодування моральної та матеріальної шкоди з 2011 року?

Коротка відповідь: Дохід, отриманий фізичною особою як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, підлягає оподаткуванню за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 Податкового Кодексу України (15 % або 17%), крім сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю.

Повна відповідь: Відповідно до пп. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755?VІ дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди включаються до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, крім: а) сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю; б) відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов’язання; в) пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або інших сум бюджетного відшкодування; г) суми втрат, заподіяних платнику податку актами, визнаними неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду, що відшкодовуються державою в порядку, встановленому законом. Дія цього підпункту не поширюється на оподаткування сум страхових виплат, страхових відшкодувань і викупних сум за договорами страхування; Також не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусового відчуженого державою у випадках передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у негрошовій формі (пп. 165.1.16 п. 165.1 ст. 165 ПК).

Який розмір нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, не підлягає оподаткуванню ПДФО з 01.01.2011?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України, встановленого на 1 січня такого року ( у 2011 році – 1320 грн.).

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року ( у 2011 році – 1320 грн.). Положення цього підпункту не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума витрат на лікування та придбання лікарських засобів,що перераховується працедавцем ФО на рахунок закладів охорони здоров’я, якщо це передбачено колективною угодою та документально підтверджено?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Згідно з п.п.165.1.19 п.169.1 ст.169 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755?-VІ (далі – ПКУ) до загального оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб” та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. Також, згідно з п.п. «а» п.п.170.7.4 п.170.7 ст.170 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами – юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів) у розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, крім витрат на косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов’язане з медичними показаннями), водолікування та геліотерапію, не пов’язані з хронічними захворюваннями, лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни, аборти (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування), операції з переміни статі; лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування), лікування тютюнової чи алкогольної залежності; придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не включені до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Чи включається до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку ФО сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Згідно з п.п.165.1.21 п.165.1 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу 9 у 2011 році – 1320 грн.) на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки. Якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у загальному порядку.

Чи включається до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою)?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Згідно з п.п.165.1.37 п.165.1 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом.

За якою ставкою ПДФО оподатковуються доходи у вигляді заробітної плати нараховані (виплачені) ФО – нерезиденту з 01.01.2011 року?

Коротка відповідь: Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами цього розділу для нерезидентів). До доходів у вигляді заробітної плати ставки передбачені п.167.1 ст.167 Податкового кодексу України.

Повна відповідь: Відповідно до п.170.10 ст.170 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755?VІ (далі – ПКУ) доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами цього розділу для нерезидентів). Згідно з п.167.1 ст.167 розділу IV ПКУ ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому п.167.1 ст.167 ПКУ, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 відсотків. У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то вони мають зараховуватися на рахунок, відкритий таким нерезидентом у банку-резиденті, режим якого встановлюється Національним банком України. При цьому такий банк-резидент вважається податковим агентом під час проведення будь-яких видаткових операцій з такого рахунка. У разі виплати нерезидентом таких доходів іншому нерезиденту готівкою або в негрошовій формі нерезидент – отримувач такого доходу зобов’язаний самостійно нарахувати та сплатити (перерахувати) податок до бюджету протягом 20 календарних днів після отримання таких доходів, але не пізніше закінчення строку його перебування в Україні. У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом ? юридичною або самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів. Під час укладення договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов’язаний зазначити в договорі ставку податку, що буде застосована до таких доходів. За результатами звітного податкового року, в якому іноземець набув статусу резидента України, він має подати річну податкову декларацію, в якій зазначає доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи.

Чи оподатковується ПДФО сума безповоротної фінансової допомоги, яка надана ЮО ФО та чи буде ЮО виконувати функцію податкового агента?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Сума безповоротної фінансової допомоги включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та відображається податковим агентом у податковому розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), безповоротна фінансова допомога – це: сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів; сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості; сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності; основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних); сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги. Згідно із пп. «ґ» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді суми безповоротної фінансової допомоги. Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ. Згідно із п. 167.1 ст. 167 ПКУ доходи, одержанні, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами оподатковуються за ставкою 15 відсотків. У разі якщо загальна сума заробітної плати у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 відсотків. Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ, особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку зазначена особа протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається. Враховуючи вищевикладене, сума безповоротної фінансової допомоги включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та відображається податковим агентом у податковому розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку.

Яким чином сплачується ПДФО при наданні нерухомості в оренду на території України, що належить ФО-нерезиденту ?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Коротка та повна відповіді ідентичні: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп.170.1.3 п.170.1 ст.170 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 – VІ (далі – ПКУ) нерухомість, що належить фізичній особі – нерезиденту, надається в оренду виключно через фізичну особу – підприємця або юридичну особу – резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом стосовно таких доходів. Нерезидент, який порушує норми цього пункту, вважається таким, що ухиляється від сплати податку. Доходи, зазначені у пп.170.1.3 п.170.3 ст.170, оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок.

Який порядок оподаткування ПДФО операції з продажу нерухомого майна ФО – нерезидентами з 01.01.2011 року?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 172.1 ст. 172 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається. Згідно із п. 172.2 ст. 172 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу. У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва. Відповідно до п. 172.5 ст. 172 ПКУ сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи: а) особою, що продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, – до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни; б) особою, у власності якої перебував об’єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно. Фізична особа зобов’язана відобразити дохід від такого відчуження у річній податковій декларації. Згідно із п. 172.9 ст. 172 ПКУ дохід від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості, що здійснюються фізичними особами ? нерезидентами, оподатковується згідно із цією статтею в порядку, встановленому для резидентів, за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Чи застосовується підвищуючий коефіцієнт до доходів у вигляді додаткового блага платника податку, які виплачені у негрошовій формі з 01.01.2011 року?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 У разі виплати платнику податку додаткового блага у негрошовій формі сума податку об’єкта оподаткування обчислюється із врахуванням коефіцієнту.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо. Згідно із пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 ПКУ. Відповідно до п. 164.5 ст. 164 ПКУ під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: К = 100: (100-Сп), де К – коефіцієнт; Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування. Враховуючи вищевикладене, у разі виплати платнику податку додаткового блага у негрошовій формі сума податку об’єкта оподаткування обчислюється із врахуванням коефіцієнту.

Чи оподатковується сума страхових внесків, сплачених підприємством за страхування здоров’я (медичне страхування) своїх найманих працівників з 01.01.2011 року?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Сума страхових внесків, які сплачуються підприємством за медичне страхування своїх найманих працівників, вважається додатковим благом платника податку та підлягає оподаткуванню за ставкою 15 %. У разі якщо загальна сума заробітної плати у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 відсотків.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до ст. 6 Закону України від 4 жовтня 2001 року № 2745-III «Про страхування» до добровільного страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком, відноситься, зокрема, медичне страхування (безперервне страхування здоров’я). Згідно із пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) сплачених будь-якою особою – резидентом за платника податку чи на його користь. Таким чином, сума страхових внесків, які сплачуються підприємством за медичне страхування своїх найманих працівників, вважається додатковим благом платника податку та підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Чи необхідно ФО – іноземцю, яка зареєстрована підприємцем, отримувати довідку-підтвердження статусу резидента України з 01.01.2011, для оподаткування доходів за ставками, які діють для резидентів України?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Довідку-підтвердження статусу резидента України для фізичних осіб – іноземців, які зареєстровані підприємцями отримувати не потрібно. При цьому, оподаткування доходів здійснюється за ставками, які діють для резидентів України.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 177.12 ст. 177 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ), іноземці та особи без громадянства, які зареєстровані підприємцями згідно із законодавством України, є резидентами, і на них поширюється дія п. 177.11 ст.177 ПКУ. Таким чином, довідку-підтвердження статусу резидента України для фізичних осіб – іноземців, які зареєстровані підприємцями отримувати не потрібно. При цьому, оподаткування доходів здійснюється за ставками, які діють для резидентів України.

Який порядок оподаткування доходів у формі заробітної плати з 01.01.2011 року?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Доходи, одержанні, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами оподатковуються за ставкою 15 відсотків. У разі якщо загальна сума заробітної плати у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 відсотків.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп.14.1.48 п. 14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ), заробітна плата для цілей розділу ІV ПКУ – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Згідно із п. 164.6 ст. 164 ПКУ під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності. Відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ доходи, одержанні, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами оподатковуються за ставкою 15 відсотків. У разі якщо загальна сума заробітної плати у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 відсотків.

Чи має право на податкову знижку ФО по сумі витрат на сплату страхових внесків, сплачених за страхування життя, та пенсійних внесків згідно з нормами Податкового кодексу України?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Згідно з п.п.166.3.5 п.166.3 ст.166 розділу IV Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати на суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування): а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю ? суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу (сума, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень); б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю ? 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї. Таку податкову знижку платник податку зможе отримати починаючи з 2012 року за наслідками 2011 року.

В який момент у ФО виникає іноземний дохід, у разі укладення договору страхування за межами митної території України: – під час укладання договору; – чи після настання страхової події та виплати страхової суми?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 У фізичної особи, яка уклала страховий договір за межами митної території України, виникає іноземний дохід під час виплати страхової суми, тобто при настанні страхового випадку.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), дохід, отриманий з джерелом за межами України – це будь – який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь – яких видів їх діяльності за межами митної території України. Згідно із п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 розділу IV ПКУ у разі якщо джерелом виплат будь-яких оподаткованих доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію та оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПКУ. Враховуючи вищевикладене, у фізичної особи, яка уклала страховий договір за межами митної території України, виникає іноземний дохід під час виплати страхової суми, тобто при настанні страхового випадку.

Яким чином оподатковується ПДФО дохід від продажу рухомого майна ФО – резидентом з 01.01.2011?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 173.1 ст. 173 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.2 ст. 167 ПКУ. Дохід від продажу об’єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта. Згідно із п. 173.2 ст. 173 ПКУ як виняток з положень п. 173.1 ст. 173 ПКУ, під час продажу одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою 1 відсоток. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною у п. 167.2 ст. 167 ПКУ. Дохід від продажу об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта та не нижче 25 відсотків вартості такого самого нового об’єкта рухомого майна. Відповідно із 173.7 ст. 173 ПКУ продаж резидентами успадкованого (отриманого в подарунок) об’єкта рухомого майна підлягає оподаткуванню згідно з положеннями ст. 173 ПКУ.

Яка передбачена відповідальність податкового агента, якщо під час документальної перевірки виявлено, що ПДФО нараховано та перераховано до бюджету не в повному обсязі з 01.01.2011 року?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 До податкових агентів, які здійснюють ненарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб до або під час виплати доходу на користь платника податку, застосовується відповідальність у вигляді штрафів та пені.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до ст. 168 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ), податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання). Згідно із пп. «ґ» п. 176.2 ст. 176 ПКУ податкові агенти у разі неповної чи несвоєчасної сплати суми податку, яка відображається у податкову розрахунку, несуть відповідальність у вигляді штрафів та пені, які нараховуються від першого до останнього дня строку подання такого розрахунку, встановленого ПКУ. Відповідно до п. 127.1 ст. 127 ПКУ ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Дії, передбачені частиною першою цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Крім того, пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ передбачено, що після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Відповідно до п. 129.4 ст. 129 ПКУ пеня, визначена пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. Враховуючи вищевикладене, до податкових агентів, які здійснюють ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, застосовується відповідальність у вигляді штрафів та пені.

Яким чином оподатковується дохід, отриманий від продажу рухомого майна (вживаних речей) за посередництвом ЮО – комісіонера з 01.01.2011 року?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Якщо фізична особа здійснює продаж рухомого майна через юридичну особу-комісіонера, то такий комісіонер вважається податковим агентом платника податку стосовно оподаткування доходів, отриманих таким платником від такого продажу.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), доходом з джерелом його походження з України, тобто об’єктом оподаткування є, зокрема, дохід від продажу рухомого майна. Згідно із п. 173.1 ст. 173 ПКУ дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.2 ст. 167 ПКУ. Дохід від продажу об’єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта. Згідно із п. 173.2 ст. 173 ПКУ як виняток з положень пункту 173.1 цієї статті, під час продажу одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою 1 відсоток. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною у п. 167.2 ст. 167 ПКУ. Дохід від продажу об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта та не нижче 25 відсотків вартості такого самого нового об’єкта рухомого майна. Відповідно до п. 173.3 ст. 173 ПКУ у разі якщо об’єкт рухомого майна продається (обмінюється) за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи ? підприємця, такий посередник виконує функції податкового агента стосовно подання до органу державної податкової служби інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладення договору зобов’язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна. Однак, якщо об’єкт рухомого майна продається за посередництвом юридичної особи – комісіонера, то така особа вважається податковим агентом платника податку стосовно оподаткування доходів, отриманих таким платником податку від такого продажу. Враховуючи вищевикладене, якщо фізична особа здійснює продаж рухомого майна за посередництвом юридичної особи-комісіонера, то такий комісіонер вважається податковим агентом платника податку стосовно оподаткування доходів, отриманих таким платником від такого продажу.

В яких випадках ЮО при нарахуванні (виплаті) доходу на користь ФОП,в межах обраних ФОП видів діяльності, зобов’язана утримувати ПДФО?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Юридична особа зобов’язана утримувати податок на доходи фізичних осіб у разі нарахування (виплати) доходу на користь фізичної особи – підприємця за виконання роботи та/або надання послуги згідно із цивільно-правовим договором у разі, якщо буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, або відсутні відповідні документи про державну реєстрацію.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно п. 177.8 ст. 177 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755?VІ (далі – ПК) під час нарахування (виплати) фізичній особі – підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою – підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію його як суб’єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу. Підпунктом 14.1.222 п.14.1 ст. 14 ПК визначено, що для цілей розділу IV цього Кодексу до роботодавця прирівнюються юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво), постійне представництво нерезидента або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) дохід за виконання роботи та/або надання послуги згідно із цивільно-правовим договором у разі, якщо буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими.

Яким документом передбачено порядок оцінки транспортних засобів при відчужені об’єктів рухомого майна та чи необхідно податковому агенту зберігати оригінал (копію) звіту про оцінку?

Коротка відповідь та Повна відповідь ідентичні: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 173.1 ст. 173 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV, дохід від продажу об’єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі – продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта. Порядок оцінки транспортних засобів визначено наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.11.03 № 142/5/2092 «Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів» із змінами та доповненнями (далі – Методика). Методика встановлює порядок оцінки (визначення вартості) колісних транспортних засобів (далі – КТЗ), а також вимоги до оформлення результатів оцінки, оціночні процедури визначення вартості КТЗ. Відповідно ст. 4 та ст. 5 Закону України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» із змінами і доповненнями (далі –Закон), практична діяльність з оцінки майна може здійснюватися виключно суб’єктами оціночної діяльності, а саме: 1) фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності; 2) юридичними особами, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону; 3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є у комунальній власності, та у складі яких працюють оцінювачі. Відповідно ст. 6 Закону оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог Закону. Згідно із п. 4.3 розділу IV Методики за результатами оцінки оцінювач складає звіт про оцінку КТЗ. При цьому, платник податків має право залишити у себе як оригінал звіту про оцінку так і його копію.

Яким чином визначити черговість продажу об’єктів рухомого майна з 01.01.2011?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Кількість продажів об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла та моторолера до створення єдиного інформаційного ресурсу транспортних засобів визначається фізичною особою – платником податку виключно на підставі самостійного визначення заяви, в якій вона самостійно зазначає черговості такого продажу, що також зазначається у відповідному пункті договору купівлі-продажу.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів передбачений ст. 173 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV. Кількість продажів об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла та моторолера до створення єдиного інформаційного ресурсу транспортних засобів визначається фізичною особою – платником податку виключно на підставі самостійного визначення заяви, в якій вона самостійно зазначає черговості такого продажу, що також зазначається у відповідному пункті договору купівлі-продажу.

Яка застосовується відповідальність до податкового агента за неподання або несвоєчасне подання податкового розрахунку про суми нарахованих (сплачених) доходів на користь платників податків, а також суми утриманого з них ПДФО з 01.01.2011?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 119.2 ст. 119 розділу ІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доході, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Який порядок оподаткування доходу, отриманого ФОП платником ЄП від продажу власного рухомого майна, якщо у Свідоцтві про сплату ЄП зазначений вид діяльності «Продаж транспортних засобів»?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Дохід, отриманий фізичною особою – підприємцем від продажу власного рухомого майна підлягає оподаткуванню за нормами, визначеними ст. 173 Податкового кодексу України, незалежно від того, що у Свідоцтві про сплату єдиного податку зазначений вид діяльності «Продаж транспортних засобів».

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до ст. 2 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» із змінами та доповненнями (далі – Указ), фізична особа – платник єдиного податку сплачує єдиний податок за ставкою, встановленою місцевими радами за місцем державної реєстрації цього платника залежно від виду діяльності. Види діяльності зазначаються в Свідоцтві платника єдиного податку, порядок видачі якого затверджено наказом ДПА України від 29.10.99 N 599, і саме від виду (видів) діяльності залежить розмір єдиного податку, який повинен сплачуватися. Згідно із ст. 6 Указу фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, який сплачує єдиний податок, не є платником податку на доходи фізичних осіб. Отже, доходи платника єдиного податку, одержані ним від провадження саме зазначених у Свідоцтві видів підприємницької діяльності, не включаються до складу його загального річного оподатковуваною доходу і з них не сплачується податок з доходів фізичних осіб. Якщо суб’єкт підприємницької діяльності, який вибрав спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, одержує протягом звітного року доходи інші, ніж зазначені у Свідоцтві про сплату єдиного податку, то такі доходи протягом року підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах, за правилами та у порядку, встановленими ст. 173 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року 2755-IV із змінами та доповненнями (далі – ПКУ). Відповідно до п.1 ст. 325 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV (далі – ЦКУ) суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи. Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати (п.2 ЦКУ). Цивільний кодекс не встановлює такого суб’єкта права приватної власності як фізична особа – підприємець. Тому при продажу фізичною особою рухомого майна застосовуються норми ПКУ. Відповідно до п. 173.1 ст. 173 розділу IV ПКУ дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.2 ст. 167 ПКУ. Враховуючи вищевикладене, дохід, отриманий фізичною особою – підприємцем від продажу власного рухомого майна підлягає оподаткуванню за нормами, визначеними ст. 173 ПКУ, незалежно від того, що у Свідоцтві про сплату єдиного податку зазначений вид діяльності «Продаж транспортних засобів».

Яким чином оподатковується ПДФО дохід, отриманий від продажу рухомого майна ФО – нерезидентом з 01.01.2011?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Дохід від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна, що здійснюються фізичними особами – нерезидентами, оподатковується відповідно до норм ст. 173 Податкового кодексу України та в порядку, встановленому для резидентів, за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна встановлений ст. 173 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ). Відповідно до п. 173.6 ст. 173 ПКУ дохід від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна, що здійснюються фізичними особами – нерезидентами, оподатковується відповідно до норм ст. 173 ПКУ та в порядку, встановленому для резидентів, за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Який порядок оподаткування ПДФО подарунку, отриманого ФО – нерезидентом від ФО – резидента у 2010 році, враховуючи що термін подання річної декларації у 2011 році?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Фізична особа – нерезидент, яка у 2010 році отримала подарунок від фізичної особи – резидента та під час оформлення договору дарування не сплатила податок з доходів фізичних осіб, повинна при поданні декларації про майновий стан і доходи за 2010 рік враховувати норми Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (ставки податку, які діяли у 2010 році), але термін подання такої декларації буде визначатися відповідно до Податкового кодексу України (до 1 травня 2011 року).

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Оподаткування доходів, одержаних у вигляді подарунків, регламентується ст. 14 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-ІV «Про податок з доходів фізичних осіб» із змінами та доповненнями (далі – Закон), згідно з якою кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами, встановленими Законом для оподаткування спадщини (ст. 13 Закону). Враховуючи те, що ст. 7 Закону є загальною і її п. 7.3 має застосовуватися у всіх випадках, де передбачено оподаткування доходу нерезидентів, в т. ч. при оподаткуванні спадщини (подарунків), то вартість (сума) доходів, одержаних з джерел в Україні, в т. ч. у вигляді спадщини (подарунків) нерезидентом має оподатковуватися за ставкою 30 %. Виходячи із положень Закону фізична особа – платник податку, який одержав протягом звітного податкового року дохід у вигляді подарунку, зобов’язаний включити її вартість до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію до податкового органу за місцем одержання доходу та сплатити податок за відповідною ставкою з вартості об’єктів такої спадщини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких дала Верховна Рада України. Не буде порушенням Закону, якщо нерезидент одразу при оформленні договору дарування (Свідоцтва про право на спадщину) подасть декларацію і сплатить податок, оскільки це спростить для нього процедуру виконання обов’язку щодо сплати податку в Україні. Відповідно до п. 1 ст. 1 розділу ХІХ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), з 1 січня 2011 року Закон втрачає чинність. Враховуючи вищевикладене, фізична особа – нерезидент, яка у 2010 році отримала подарунок від фізичної особи – резидента та під час оформлення договору дарування не сплачувала податку з доходів фізичних осіб, повинна при поданні декларації про майновий стан і доходи за 2010 рік враховувати норми Закону (ставки податку, які діяли у 2010 році), але термін подання такої декларації буде визначатися відповідно до ПКУ (до 1 травня 2011 року).

Який порядок та ставка оподаткування подарунку, отриманого ФО – нерезидентом від ФО – резидента?

Коротка відповідь: Нерезиденти, які отримали подарунок від фізичної особи – резидента, сплачують податок на доходи фізичних осіб до нотаріального оформлення подарованих об’єктів за ставками, визначеними в п.167.1 ст. 167 розділу IV Податкового кодексу України.

Повна відповідь: Відповідно до ст.174 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755?VІ (далі – ПКУ) кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини. Об’єкти спадщини чи подарунку оподатковуються для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем – нерезидентом від спадкодавця – резидента за ставками, визначеними в п.167.1 ст. 167 ПКУ. Відповідно до п. 167.1 ст. 167 розділу IV ПКУ у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених в абзаці першому у п. 167.1 перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому у п. 167.1 (15 відсотків). Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину (подарунок). Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, включається спадкоємцями до складу загального річного доходу платника податку і зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців – нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини (п.174.3 ст.174 розділу IV ПКУ).

Як оподатковуються об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї першого ступеня споріднення, якщо спадкоємець та спадкодавець є резидентами України з 01.01.2011 року?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Вартість власності, що успадковується членами сім’ї першого ступеня споріднення оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV, вартість власності, що успадковується членами сім’ї першого ступеня споріднення оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Чи оподатковується ПДФО дохід у вигляді подарунку, отриманий платником податку від ФО – резидента, що не є членом сім’ї першого ступеня споріднення та за якою ставкою з 01.01.2011 року?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Фізичні особи – резиденти, які отримують подарунок від фізичної особи – резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого ступеня споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % від вартості будь-якого подарунку.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 174.6 ст. 174 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ), оподаткування доходу, отриманого платником податку як дарунок (або в результаті укладення договору дарування) від фізичних осіб. Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно із правилами, встановленими розділом IV ПКУ для оподаткування спадщини. Згідно із пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ вартість будь – якого об’єкта спадщини (подарунку), що успадковується спадкоємцями (обдарованими), які не є членами сім’ї спадкодавця (дарувальника) першого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ. Враховуючи вищевикладене, фізичні особи – резиденти, які отримують подарунок від фізичної особи – резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого ступеня споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % від вартості будь-якого подарунку.

Який порядок оподаткування ПДФО іноземних доходів з 01.01.2011?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 170.11 ст. 170 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 ПКУ. У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації. У разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 цього Кодексу, такий платник зобов’язаний подати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами. Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов’язання платника податку: а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно; б) поштові податки; в) податки на реалізацію (продаж); г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав. Сума податку з іноземного доходу платника податку – резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.

З якої оцінки сплачується ПДФО при продажу нерухомого майна з 01.01.2011?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі – продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 172.3 ст. 172 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV, дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі – продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону. Крім того, згідно із п. 172.11 ст. 172 ПКУ порядок визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), визначається Кабінетом Міністрів України.

Як у 2011 році буде оподатковуватись позитивна різниця між сумою коштів, отриманих платником податку внаслідок його відмови від участі в фонді фінансування будівництва та сумою коштів внесених до такого фонду?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011. Позитивна різниця між сумою коштів, отриманих платником податку від інших осіб внаслідок відступлення на їх користь права вимоги за договором про участь у фонді фінансування будівництва (у тому числі, якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу), та сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду за цим договором оподатковуються за ставкою 15 відсотків. У разі якщо загальна сума заробітної плати у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення.

Повна відповідь: Діє з 01.01.11 Відповідно до абзацу другого пп. 164.2.13 п.164.2 ст.164 розділу ІV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, доходи, що становлять позитивну різницю між: сумою коштів, отриманих платником податку від інших осіб внаслідок відступлення на їх користь права вимоги за договором про участь у фонді фінансування будівництва (у тому числі, якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу), та сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду за цим договором. Згідно з п. 167.1 ст. 167 ПКУ доходи, одержанні, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами оподатковуються за ставкою 15 відсотків. У разі якщо загальна сума заробітної плати у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення.

За якою ставкою ПДФО оподатковувати дохід, отриманий ФО від податкового агента у 2010 році, якщо податок буде перераховано у 2011 році?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Якщо дохід нараховано (отримано) фізичною особою від податкового агента у 2010 році, то такий дохід оподатковується за ставками, встановленими Законом України від 22 травня 2003 року № 889-IV “Про податок з доходів фізичних осіб”.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Згідно з розділом ХІХ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI цей Кодекс набирає чинності з 1 січні 2011 року, при цьому Закон України від 22 травня 2003 року № 889-IV “Про податок з доходів фізичних осіб” втрачає чинність з 1 січня 2011 року. Відповідно до п.п.8.1.1 п.8.1 ст.8 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV “Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями (далі – Закон) податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах статті 7 цього Закону Згідно з п.п.168.1.1 п.168.1 сь.168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу. Отже, якщо дохід нараховано (отримано) фізичною особою від податкового агента у 2010 році, то такий дохід оподатковується за ставками, встановленими Законом №889.

За якою ставкою ПДФО оподатковується з 01.01.2011 року дохід, отриманий платником податку від здійснення першого продажу житлової нерухомості, яка перебувала у власності менше трьох років?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Дохід, отриманий платником податку у 2011 році від першого продажу житлової нерухомості, оподатковується за ставкою 5%.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Порядок оподаткування продажу нерухомого майна регулюється ст. 172 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-?VІ (далі – ПКУ). Відповідно до п. 172.1 ст. 172 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. Згідно із п. 172.2 ст. 172 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст. 172 ПКУ, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 ст. 172 ПКУ, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ (5%). Крім того, п. 172.3 ст. 172 ПКУ дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону. Враховуючи вищевикладене, дохід, отриманий платником податку у 2011 році від першого продажу житлової нерухомості, оподатковується за ставкою 5%.

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума витрат, яка понесена працівником підчас відрядження та відшкодована ЮО, якщо аванс не отримувався та відсутні оригінали документів, які підтверджують понесені витрати з 01.01.2011 року?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Якщо найманим працівником не надані оригінали документів, які підтверджують вартість понесених витрат під час відрядження, але за рішенням керівника юридичної особи були йому відшкодовані, то сума таких витрат буде вважатись додатковим благом та включатися до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, незалежно від того, чи надавався аванс на відрядження чи ні. Оподаткування додаткового блага здійснюється за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Податковим кодексом України.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), до загально місячного (оподатковуваного) доходу платника податку не включаються кошти, отримані на відрядження або під звіт і розраховані згідно із п. 170.9 ст. 170 ПКУ. Пунктом 170.9 ст. 170 ПКУ передбачено оподаткування сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк. Таким чином, об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб є кошти, які фактично отримані платником податку на відрядження або під звіт та не повернуті у встановлений строк. Сума витрат платника податку на відрядження, що не включаються до загального оподатковуваного доходу, тобто не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, розраховується згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року N 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон», Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 N 59 та іншими нормативно-правовими документами з цих питань. Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний надати Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, при цьому головною умовою відшкодування витрат на відрядження є наявність оригіналу документів, що підтверджують вартість таких витрат (квитки, квитанції, чеки, розрахунки тощо). Враховуючи вищевикладене, якщо найманим працівником не надані оригінали документів, які підтверджують вартість понесених витрат під час відрядження, але за рішенням керівника юридичної особи були йому відшкодовані, то сума таких витрат буде вважатись додатковим благом, відповідно до пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, та включатися до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, незалежно від того, чи надавався аванс на відрядження чи ні. Оподаткування додаткового блага здійснюється за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Яка ставка ПДФО застосовується до заробітної плати шахтарів-працівників, які зайняті на підземних роботах повний робочий день?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 167.4 ст. 167 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755- IV із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до доходу у формі заробітної плати, визначеного згідно із п. 164.6 ст. 164 ПКУ, шахтарів ? працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день та 50 відсотків і більше робочого часу на рік, а також працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), у тому числі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, у вугільній промисловості, – за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України, застосовується ставка 10% бази оподаткування.

В які терміни податковий агент повинен перерахувати ПДФО до бюджету з виплачених доходів?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Податок на доходи фізичних осіб сплачуються податковими агентами під час виплати оподатковуваного доходу платнику податку або у разі виплати доходу готівкою з каси чи у негрошовій формі, протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ), податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ. Згідно із пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 ПКУ податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету. Відповідно до пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 ПКУ якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання). Враховуючи вищевикладене, податок на доходи фізичних осіб сплачуються податковими агентами під час виплати оподатковуваного доходу платнику податку або у разі виплати доходу готівкою з каси чи у негрошовій формі, протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Яким чином визначається ПДФО із нарахованої заробітної плати з 01.01.2011 року?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV, під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

Який порядок оподаткування доходу, отриманого резидентом від продажу нерухомого майна у 2011р?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна визначений в ст. 172 Податкового кодексу України.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011. Відповідно до ст.172 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755?VІ (далі – ПКУ) дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається (п.172.1 ст.172 ПКУ). Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст.172 розділу IV ПКУ, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 ст.172, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ (5 відсотків). У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва. Дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону (172.3. ст.172 ПКУ). При обміні об’єкта нерухомості на інший (інші) дохід платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого майна, визначеного: у абзаці першому п. 172.1 ст. 172, не оподатковується; у п. 172.2 ст.172, оподатковується за ставкою 5 відсотків. Під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до органу державної податкової служби за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку. Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи: а) особою, що продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, ? до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни; б) особою, у власності якої перебував об’єкт нерухомості, відчужений за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно. Фізична особа зобов’язана відобразити доход від такого відчуження у річній податковій декларації. У разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу, міни об’єкта нерухомості, за яким сплачено податок, платник податку має право на повернення надміру сплаченої суми податку на підставі податкової декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку. Якщо ж стороною договору купівлі-продажу, міни об’єкта нерухомого майна є юридична особа чи фізична особа – підприємець, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів, отриманих платником податку від такого продажу (обміну). Під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості, крім їх успадкування та дарування.

Яким чином оподатковується ПДФО дохід ФО, отриманий ним від здавання (продажу) вторинної сировини та побутових відходів, в т.ч. від здавання брухту кольорових металів?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Дохід, отриманий платником податку від здачі (продажу) вторинної сировини та побутових відходів не оподатковується, а сума коштів, яка отримана від здавання брухту чорних та дорогоцінних металів підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 165.1.25 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту чорних та дорогоцінних металів. Під час виплати доходів за зданий платником податку брухт чорних та дорогоцінних металів особа, що його закуповує, вважається податковим агентом та зобов’язана утримати податок із суми такої виплати за ставкою, визначеною п. 167.1 п. 167 ПКУ. Перелік вторинної сировини визначено Законом України від 14 грудня 1999 року № 1288-XIV «Про відходи», згідно з яким відходи полімерів відносяться до вторинної сировини. Враховуючи вищевикладене, дохід, отриманий платником податку від здачі (продажу) вторинної сировини та побутових відходів, не оподатковується, а сума коштів, яка отримана від здавання брухту чорних та дорогоцінних металів, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО поворотна фінансова допомога, яка отримана ФО?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому або основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку. При цьому, слід зазначити, якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ) поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення. Згідно із пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому або основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку. При цьому, слід зазначити, якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Яким чином оподатковується ПДФО дохід від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна ФО юридичній особі чи фізичній особі – підприємцю згідно з нормами Податкового Кодексу?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 року. Доходи від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна фізичною особою юридичній особі чи фізичній особі – підприємцю оподатковується податковим агентом (орендарем) під час їх виплати за його рахунок за ставкою 15%, а у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, за ставкою податку 17% суми перевищення.

Повна відповідь: Згідно з п.164.2 ст.164 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755?VІ (далі – Кодекс) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 цього Кодексу. Відповідно до п.п.170.1.1 п.170.1 ст.170 Кодексу податковим агентом платника податку ? орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар. При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі. Згідно з п.п.170.1.2 п.170.1 ст.17 Кодекс податковим агентом платника податку ? орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в підпункті 170.1.1 цього пункту (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар. Згідно з п.п.170.1.4 п.170.1 ст.170 Кодексу доходи, від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок. Відповідно до ст. 168 Кодекс податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу (15%, а у разі у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення). Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання). Таким чином, доходи від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна фізичною особою юридичній особі чи фізичній особі – підприємцю оподатковується орендарем, як податковим агентом, під час їх виплати за його рахунок за ставкою 15%, а у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення.

В яких випадках сума доходу, отриманого ФО від продажу земельної ділянки, не підлягає оподаткуванню ПДФО?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст. 121 Земельного кодексу України залежно від їх призначення, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації. Крім того, не підлягає оподаткуванню дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки (земельна ділянка придбана не у процесі приватизації).

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755- IV із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до складу загального місячного (річного ) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст. 121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III (далі – Кодекс) залежно від їх призначення, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації. Згідно із п. 1 ст. 121 Кодексу встановлено норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам із земель державної або комунальної власності в таких розмірах: – для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара; – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара; – для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара. Крім того, п. 172.1 ст. 172 ПКУ передбачено, що дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Кодексу залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. Враховуючи вищевикладене, до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст. 121 Кодексу залежно від їх призначення, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації. Крім того, не підлягає оподаткуванню дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Кодексу залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки (земельна ділянка придбана не у процесі приватизації).

Яким чином оподатковується ПДФО викупна сума при достроковому розірванні страхувальником договору довгострокового страхування життя?

Коротка відповідь та Повна відповідь ідентичні: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 170.8.1 п. 170.8 ст. 170 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ) податковим агентом платника податку – отримувача виплати, довічної пенсії чи викупної суми є страховик-резидент, який нараховує страхову виплату чи викупну суму за договором недержавного пенсійного забезпечення або довгострокового страхування життя. Згідно із пп. «б» пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 ПКУ податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 ПКУ з викупної суми у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя. Відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ ставка податку на доходи фізичних осіб становить 15 відсотків бази оподатковування. У разі якщо загальна сума доходу у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 відсотків.

Яким чином оподатковуються виплати пенсій з недержавного пенсійного фонду на користь ФО – учасника недержавного пенсійного фонду?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Адміністратор недержавних пенсійних фондів при виплаті пенсії учаснику фонду утримує податок на доходи фізичних осіб з 60 відсотків суми виплати пенсії.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 170.8.1 п. 170.8 ст. 170 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), податковим агентом платника податку – учасника недержавних пенсійних фондів є адміністратор недержавних пенсійних фондів, який нараховує виплату за договором з недержавним пенсійним фондом. Згідно із пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 ПКУ податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 ПКУ, з 60 відсотків суми виплати пенсії на визначений строк, що проводиться з недержавного пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки, визначені законодавством. Таким чином, адміністратор недержавних пенсійних фондів при виплаті пенсії учаснику фонду утримує податок на доходи фізичних осіб з 60 відсотків суми виплати пенсії.

Яким чином податковий агент може повернути надміру сплачений ПДФО?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Податковий агент має право повернути тільки ту суму надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб, який був перерахований до бюджету понад суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.

Повна відповідь: Діє 01.01.2011 Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань передбачені ст. 43 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ). Відповідно до п. 43.3 ст. 43 ПКУ обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються органом державної податкової служби на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми. Згідно із п. 43.4 ст. 43 ПКУ платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку. Відповідно до п. 43.5 ст. 43 ПКУ контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові Державного казначейства України. На підставі отриманого висновку орган Державного казначейства України протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків у порядку, встановленому Державним казначейством України. Згідно із пп. «д» п. 176.2 ст. 176 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів зобов’язані подавати до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою центральним податковим органом, про загальні суми доходів, що нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і загальні суми податку на доходи фізичних осіб, що утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету. Відповідно до пп. 14.1.115 п. 14.1 ст. 14 ПКУ надміру сплачені грошові зобов’язання – є суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату. Враховуючи вищевикладене, податковий агент має право повернути тільки ту суму надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб, який був перерахований до бюджету понад суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.

Який порядок сплати з 01.01.2011 року податку на доходи фізичних осіб, одержаних ФО від надання нерухомості в оренду ФО, яка не є суб’єктом господарювання?

Повна відповідь. Діє з 01.01.2011 року. Згідно з п.164.2 ст.164 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755?VІ (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 цього Кодексу. Відповідно до п.п.170.1.5 п.170.1 ст.170 ПКУ якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку ? орендодавець. При цьому: а) такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені цим Кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації; б) у разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір органу державної податкової служби за податковою адресою платника податку ? орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України. За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.

Який порядок оподаткування доходів ФО, одержаних за договорами цивільно-правового характеру?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включаються суми винагороди та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору. Згідно із п. 167.1 ст. 167 ПКУ оподаткування доходів, одержаних (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 – 167.4 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі винагород та інших виплат, які виплачуються (надаються) платнику за цивільно-правовими договорами здійснюється за ставкою 15 відсотків бази оподаткування. У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому цього пункту. Крім того, доходи фізичних осіб, одержувані за договорами цивільно-правового характеру, повинні оподатковуватися податковим агентом при їх нарахуванні без виключення з нарахованої суми відрахувань до фондів, які передбачені п. 164.6 ст. 164 ПКУ, та податкової соціальної пільги.

Який порядок оподаткування доходу ФО при отриманні товару зі знижкою від ЮО?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Сума знижки включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку виключно у випадку, якщо дана знижка носить індивідуальний (персональний) характер. Якщо знижка поширюється на будь – якого платника податку та не є індивідуальною, то сума такої знижки не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості ) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку. Враховуючи вищевикладене, сума знижки включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку виключно у випадку, якщо дана знижка носить індивідуальний (персональний) характер. Якщо знижка поширюється на будь – якого платника податку та не є індивідуальною, то сума такої знижки не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Який порядок сплати (перерахування) ПДФО до бюджету з 01.01.2011?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно із Бюджетним кодексом України. Згідно із пп. 168.4.2 п. 168.4 ст. 168 ПКУ такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (далі – відокремлений підрозділ). Відповідно до пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 ПКУ суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. Згідно із пп. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 ПКУ юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України за місцезнаходженням відокремлених підрозділів. Органи Державного казначейства України в установленому Бюджетним кодексом України порядку розподіляють зазначені кошти згідно з нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України, та спрямовують такі розподілені суми до відповідних місцевих бюджетів. Територіальні управління Державного казначейства України в установленому Бюджетним кодексом України порядку розподіляють зазначені кошти згідно з нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України, та спрямовують такі розподілені суми до відповідних місцевих бюджетів.

Куди спрямовуються суми ПДФО що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат одержаних військовослужбовцями та іншими особами у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 168.5 ст. 168 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

Який порядок оподаткування ПДФО доходу, отриманого ФО-резидентом від продажу ЮО інвестиційного активу згідно з нормами ПКУ?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Фізична особа, яка здійснює протягом звітного року продаж інвестиційного активу юридичній особі та отримує інвестиційний прибуток, повинна надати податкову декларацію у встановленому порядку та сплати податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною п 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ), облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік. Згідно із пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 ? 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 ПКУ. Відповідно до норм п. 170.2 ст. 170 ПКУ платник податку, який проводить операції з інвестиційними активами має право скористатися послугами професійного торговця цінними паперами, включаючи банк та укласти договір з таким торговцем про виконання ним функцій податкового агента. При цьому, слід зазначити, що передбачено обмеження щодо платників податків, які можуть виконувати функції податкового агента при здійсненні операцій з продажу інвестиційного активу, а саме може тільки банк та професійний торговець з цінними паперами. Відповідно до пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ при застосуванні платником податку норм підпункту 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 ПКУ податковий агент ? професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об’єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів. Запровадження обов’язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов’язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 ПКУ. Враховуючи вищевикладене, фізична особа, яка здійснює протягом звітного року продаж інвестиційного активу юридичній особі та отримує інвестиційний прибуток, повинна надати податкову декларацію у встановленому порядку та сплати податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною п 167.1 ст. 167 ПКУ.

В який термін ФО повинна сплатити ПДФО, згідно із поданою нею річною декларацією про майновий стан та доходи за 2010 рік?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 179.7 ст. 179 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV із змінами та доповненнями фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Що може прирівнюватись до продажу інвестиційного активу?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV, до продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з: обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив; зворотного викупу інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку; повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.

Чи підлягає оподаткуванню дохід отриманий від продажу власної сільськогосподарської продукції з 01.01.2011 року?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV, до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається дохід від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, наданих йому в розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва. Отримувач таких доходів подає податковому агенту довідку про своє право на отримання доходу у джерела його виплати без сплати податку.

Який порядок оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого ФО – нерезидентом від продажу інвестиційного активу ФО?

Коротка відповідь: Діє з 01.01.2011 Дохід, отриманий фізичною особою – нерезидентом на території України у вигляді інвестиційного прибутку включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167. Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Згідно із п. 167.1 ст. 167 ПКУ ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних платником податку (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 – 167.4 цієї статті). У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 %.

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011 Відповідно до пп. 162.1.2 п. 162.1 ст. 162 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), платниками податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні. Згідно із п. 163.2 ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в України. Відповідно до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2 і 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 ПКУ. Згідно із пп. 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 ПКУ доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами цього розділу для нерезидентів). Порядок оподаткування інвестиційного прибутку здійснюється відповідно до п. 170.2 ст. 170 ПКУ. Відповідно до пп. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 ПКУ облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік. Згідно із пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 – 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 ПКУ. Відповідно до пп. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 ПКУ до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року. Враховуючи вищевикладене, дохід, отриманий фізичною особою – нерезидентом на території України у вигляді інвестиційного прибутку включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167. ПКУ. Згідно із п. 167.1 ст. 167 ПКУ ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних платником податку (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 – 167.4 цієї статті). У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 %.

Чи оподатковуються ПДФО дохід ФО у вигляді пенсії згідно з вимогами Податкового кодексу України?

Повна відповідь: Діє з 01.01.2011. Згідно з п.п. “е” п.п.165.1.1 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати.

В якому розмірі добові витрати включаються до складу витрат платника податку, які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування?

Коротка відповідь: Діє з 01.04.2011 Добові витрати відносяться до витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, для відряджень у межах території України у розмірі не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу, а для відряджень за кордон – не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу.

Повна відповідь: Діє з 01.04.2011 Відповідно до пп.140.1.7 п.140.1 ст.140 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI будь-які витрати на відрядження можуть бути включені до складу витрат платника податку за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з діяльністю такого платника податку, зокрема (але не виключно) таких: запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю платника податку; укладеного договору чи контракту; інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською діяльністю платника податку. Добові витрати – це витрати на харчування та фінансування власних потреб фізичної особи, що понесені у зв’язку з відрядженням. Зазначені витрати відносяться до витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, без документального підтвердження, але для відряджень у межах території України у розмірі не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу, а для відряджень за кордон – не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу. Сума добових визначається в разі відрядження: у межах України та країн, в’їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в’їзд), – згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами; до країн, в’їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в’їзд), – згідно з наказом про відрядження та відмітками уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює. За відсутності зазначених відповідних підтвердних документів, наказу або відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в паспорті або документі, що його замінює сума добових не включається до складу витрат платника податку. Якщо згідно із законами країни відрядження або країн, територією яких здійснюється транзитний рух до країни відрядження, обов’язково необхідно здійснити страхування життя або здоров’я відрядженої особи чи її цивільної відповідальності (у разі використання транспортних засобів), то витрати на таке страхування включаються до складу витрат платника податку, що відряджає таку особу.

Джерело

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (ще не оцінили)
Loading...