Керівник: Мудрішаємо разом. Керуймо ефективно!

Кращі практики співпраці муніципалітетів США із федеральним урядом, НГО та ЗМІ на користь розвитку громад.

Авторський колектив: група учасників проекту «Громадські звязки» Рівненської та Тернопільської області Сергій Анощенко, Андрій Грещук, Іван Башняк, Ігор Гуль, Віталій Ундір, Микола Орлов, Юлія Парфенчук, Володимир Торбіч, Ірина Пахнюк Поїздка в США була організована Американською агенцією з міжнародного розвитку (USAID). Українська організація, що допомогла підготувати групу до стажування в США – Інститут розвитку регіональної преси. Неурядова організація, що опікувалася українською групою в США – Консорціум Великих озер для міжнародного навчання та розвитку (Great Lakes Consortium for International Training and Development).


Система виборів депутатів у муніципалітети

Виборча система до місцевих рад як і загалом політична система США  суттєво відрізняється від української.

Серед основних відмінностей в системі виборів депутатів у міські ради можна виокремити наступні:

–                        до муніципальної ради обирається 7 депутатів раз на 2 роки;

–                        мер обирається раз у 4 роки;

–                        до ради округу (району) обирається 3 депутати, які працюють на постійній основі (на прикладі ради округу Лукас).

Сам виборчий процес до муніципалітетів характеризується такими рисами:

–                        частина депутатів обирається до міської ради від районів міста (мажоритарна система в Україні) на 2 роки, які мають право агітацію по домівках;

–                        інша ж частина депутатів обирається висуванням жителів всього міста позапартійно і вони не можуть агітувати.

На приклад, до міської ради Толідо обирається 12 депутатів, 6 з яких обирається висуванням від жителів всього міста на 2 роки, а ще 6 – обираються по певному району міста (виборчому округу) на 4 роки. Тобто, система виборів є змішаною. Через 2 роки знову переобираються 6 депутатів, що пройшли по одному з районів міста. В муніципальну раду м. Боулінг Грін обирається 7 депутатів: 4 – від одного з 4 районів міста, 3 – висуванням жителів всього міста.

Закономірністю в роботі депутатського корпусу муніципалітетів США є те, що всі депутати поєднують роботу за сумісництвом та отримують винагороду за свою роботу. Крім того, діє змішана форма управління – мер + адміністратор, де в основному мер поєднує роботу адміністратора. Три – чотири рази на місяць проводяться сесії міських рад. Право голосу мають тільки депутати, мер голосувати не може, але має право на ВЕТО. Основними функціями депутатів є:

– затвердження бюджету;

– втілення рішень міської ради.

В  основному в муніципалітетах США переважає позапартійна система виборів депутатів в ради, що свідчить про бажання працювати на благо народу, а не на авторитет політичної партії. Вся робота депутатського корпусу спрямована на вирішення проблем громади, а не на підвищення авторитету серед політиків.

Комуналка

Слід подякувати куратору програми Елізабет Балінт за те, що на наше прохання були проведені зустрічі з керівником комунальних господарств безпосередньо на території підприємств з водопостачання та на очисних спорудах. Всіх нас приємно здивувало вміле поєднання технологій на протязі століття (хоч система працює з ХІХ століття).

Слід відмітити високу якість систем водопостачання, липневої каналізації, сантехніки і дуже серйозну поступову модернізацію, вдосконалення обладнання та систем моніторингу і комп’ютерного управління.

Також, чітко прослідковується якісний взаємозв’язок у роботі органів місцевого самоврядування і громади стосовно питання формування тарифної політики на комунальні послуги з урахуванням подальшого розвитку господарських систем, значних капіталовкладень у реконструкцію існуючих систем і побудову нових об’єктів господарської інфраструктури.

Безперечно по приїзді в Україну ми максимально використаємо отриманий американський досвід та кращі напрямки американських колег у роботі для впровадження в комунальному секторі нашої держави.

Безпека громадян і правопорядок в місті, результат спільних дій влади і поліції

Підконтрольність, підзвітність, доступність

Одним із головних чинників безпеки громадян є робота поліції, відповідно її професіоналізм, технічна і фінансова забезпеченість, відповідальність і підзвітність владі і громаді.

Система влади США дозволяє на муніципальному рівні визначати чисельну кількість працівників поліції із збереженням структури та необхідним комплектуванням відповідних підрозділів.

Призначення начальника поліції мером дозволяє оперативно впливати на роботу поліції заради безпеки громадян та контролювати їх роботу радою муніципалітету.

Звітність на вимогу депутатів підвищує відповідальність та стимулює роботу поліції по виконанню покладених обов’язків щодо дотримання законодавства країни та законів місцевих органів влади. Як наслідок досягається високий рівень безпеки та правопорядку, відповідальність громади перед законом, поліції – перед законом і громадою.

Організація роботи шерифа

Обрання громадою округа шерифа позбавляє залежності даної посадової особи від прямого впливу влади та вимагає постійного самоконтролю і співпраці з громадою. Високий рівень професіоналізму, комунікабельність та позитивні досягнення в минулому є факторами обрання шерифом. Підконтрольність та підзвітність громаді та раді округу забезпечує відповідний правопорядок та безпеку дорожнього руху.

Повноваження щодо утримання засуджених.

Виховні та каральні функції шерифа та його роль в системі влади є суттєвим, стримуючим чинником у попередженні злочинів та недопущенні рецидиву.

Відповідної уваги заслуговує організація диспетчерської служби шерифа, взаємодія з підрозділами пожежної охорони, лікарської допомоги та поліції, які оперативно реагують на виклики громадян, що формує довіру до шерифа та його служби, дає право раді округу забезпечувати фінансову та технічну діяльність служби шерифа.

Муніципалітет, мер та поліція, рада округу та шериф спільно забезпечують найвищі досягнення людини, її права та безпеку.

Характеристика нормотворчої діяльності місцевих органів влади США

До системи законодавчих органів США відносяться Конгрес, Парламент штату та місцеві органи самоврядування.

Найважливішим нормативно-правовим актом США, звичайно, є Конституція США.

Кожен штат має свій Кодекс, районні та місцеві ради  також керуються своїми Статутами.

Оскільки темою стажування є «Адвокасі» (захист прав та інтересів місцевого самоврядування: просування децентралізації та економічного зростання), вважаю за необхідним відзначити наступні характерні риси діяльності органів місцевого самоврядування у процесі прийняття рішень, які теж є нормативно-правовими актами обов’язковими до виконання щодо певного кола осіб.

Отже, по-перше, міські ради приймають на своїх засіданнях нормативно-правові акти у формі «резолюцій» (рішень). По-друге, у голосуванні на засіданнях ради мер участі не приймає, однак має право «вето». По-третє, значний вплив на вирішення проблем міста мають мешканці міста. Для цього спеціалістами міської ради проводяться різноманітні опитування, анкетування, з метою з’ясування та вирішення найактуальніших проблем. Вплив населення на прийняття радою рішень здійснюється також через діяльність громадських рад, які в основному визначають та розробляють проект закону про бюджет.

По-п’яте, з метою захисту інтересів територіальних громад мери об’єднуються в організацію – Асоціацію мерів (НОМА), яка наділена правом законодавчої ініціативи; представники села, селища, міста, окружні ради входять до складу Муніципальної Ліги Округу, одним із завдань якої є «юридична підтримка» місцевих територіальних громад.

Як висновок можна сказати, що нормотворча діяльність місцевих територіальних громад США зумовлена передусім децентралізацією місцевого уряду, що і є стимулюючим чинником для громади вирішувати власні проблеми шляхом прийняття рішень, особливо якщо це необхідно для покращення економічного розвитку (наприклад, прийняття місцевих податків та зборів).

Ведучи мову про діяльність місцевих органів влади важко не згадати про юридичний відділ, який є у кожній місцевій раді США.

Отже, до апарату ради входить юрист, який на диво для мене також виявився виборною посадовою особою, ще й до того ж – можливо і за  сумісництвом (юрист може займатися власною адвокатською діяльністю – чого в Україні для державних посадовців НЕПРИПУСТИМО).

Що ж до повноважень, то це – складання різноманітних цивільно-правових договорів (купівлі-продажу, найму, поставки, оренди «муніципального» майна, оренди земельної ділянки), складання інших документів правового характеру (претензій, позовів), участь у судових засіданнях (до речі, як в цивільних, так і в кримінальних справах).

Основними ж завданнями юриста у місцевій раді є все ж таки контроль за виконанням контрактів та за дотриманням законодавства у місті.

Особливістю юридичної діяльності юриста муніципальної ради є те, що юрист здійснює «прокурорський нагляд», тобто, виступає в ролі обвинувача в суді.

Судова система США

Судову систему США утворюють суди штату та федеральні суди.

До складу судів штату належать суди першої інстанції, апеляційної інстанції, Верховний суд. До складу федеральних судів належать районні суди, апеляційні та Верховний суд США.

Впродовж стажування вдалося ознайомитися лише із структурою окружних судів, до складу якого входять наступі відділи:

1)      загальний;

2)      випробувальний;

3)      домашнього насильства;

4)      ювенальний

5)      окружні суди і муніципальні суди.

В Огайо налічується 88 окружних судів та 100 муніципальних. Окружні суди розглядають ті справи, які не входять до юрисдикції муніципальних суддів. У муніципальних судах розглядають дрібні правопорушення, порушення дорожнього руху, справи пов’язані із виселенням, цивільні справи та кримінальні справи (місдімінори) – позбавлення волі до 1 року.

Співпраця влади із громадськими центрами в США

Структурно громадянське суспільство в Україні можна представити такими сегментами (соціальними інститутами, групами):

− громадські організації та об’єднання громадян;

− політичні партії, що не прийшли до влади;

− благодійні організації;

− громадські ЗМІ;

− самоврядні територіальні громади;

− трудові та навчальні колективи;

− професійні та творчі спілки;

− релігійні об’єднання.

В муніципалітетах США штату Огайо ми ознайомились із деякими позитивними практиками діяльності громадських утворень у співпраці із владою на користь громаді.

Муніципалітет Толідо. Міська влада із сильним мером, водночас активно залучає громадські організації до соціально важливих проблем міста. Через систему місцевих грантів, які у свою чергу можуть бути отримані із федеральних ресурсів, залучаються громадські організації для аналізу та розробки пропозицій щодо депресивних районів Толідо. Частина міста пустує, люди або виїхали або позбавлені житла через несплату іпотеки. Тому перед міською владою стоїть завдання перепланувати свою політику щодо цих районів. І саме громадські організації найбільш чутливі до потреб громад цих мікрорайонів беруться за виконнання функції ефективного посередника між громадою і владою.

Рада урядів Толідського регіону. Цей міжрегіональне утворення лідерів та представників урядів і громад виконує роль адвокасі інтересів місцевих громад через механізм лобіювання і аргументованого переконання інших сусідніх громад в першочерговості фінансування тих проектів яку дадуть найбільшу синергетичну користь для цього регіону. Як метод роботи в раді урядів використовується суспільних діалог.

Громадський фонд міні грантів для громад. На конкурсній основі радою фонду обираються переможці конкурсу проектів розвитку громад, які в нагороду отримують міні-гранти для виконання заявлених пропозицій. Така практика вже є в Україні, проте або носить локальний характер або не на постійній основі.

Муніципальна ліга Огайо. Недержавна організація що розробляє свої пропозиції для урядовців з метою донесення думки громад щодо запровадження корисних інновацій або запобіганню негативних тенденцій що намітились. Теж активно використовує суспільних діалогі пошук компромісу. Відстоює інтереси громад перед урядом штату. Проводить низку навчальних сесій та тренінгів з метою підвищення кваліфікації місцевих урядовців. Видає власний бюлетень і розсилку, з якої можна регулярно дізнаватись про новини громад, важливі законопроекти та дискусії щодо них, можливості для участі у конференціях, нарадах та інших спільних подіях. Утримується в більшості за рахунок внесків членів цього громадського утворення. В Україні є аналоги різного роду Асоціацій, проте вони мають більше формальний і представницький статус і менш ефективні у більшості питань адвокасі для громад чи місцевих урядів.

Фремонт. Комісія громадської дії. Зародковий етап громадських консультацій, які в нас вже практикуються. Гарна назва «Великий Фремонт», але поки безрезультативно.

Чикаго. Інститут політики та залучення громади. Цілий інститут в рамках університету займається навчанням лідерів громадської активності, робить дослідження. Вражає масштаб. Хоча глибина підготовки все таки вторинна, порівняно з масштабністю залучення громади. Краще мати сотню ознайомлених ніж десяток підготовлених – таким здався принцип дії цього закладу.

Волонтерство

Обмін досвідом американських колег з українськими вже стає гарною традицією. Так нещодавно у місті Львові 22 травня в рамках проекту “Американський досвід територіального управління та сталого місцевого розвитку для України” відбувся круглий стіл “Партнерство влади і громадських організацій на благо громади міст”.Дейв Вільямс представив Асоціацію міст штату Вашингтон, співпрацю з університетами, громадськими організаціями, освітянами. А Марк Бєрнекі розповів про громадський транспорт для осіб похилого віку, притулки для безхатченків, які створені в їхньому місті Декалб. І все це завдяки співпраці місцевої влади з громадськими організаціями.

«При виборі механізмів такої співпраці ми дотримуємося чотирьох критеріїв» – зазначив М. Бєрнакі. Це: «1. Чи послуги надаються відповідно і послідовно до загальної місії та стратегічного плану міста? 2. Чи витрати місцевих бюджетних коштів виступають важелем отримання додаткових коштів, які за інших умов не поступили в Декалб для місцевого використання? 3. Якби не цей договір або угода, чи така послуга повинна була б виконуватись силами міста з існуючими або новоприйнятими співробітниками? 4. Якби не цей договір чи угода, чи буде пряме чи непряме збільшення попиту на послуги міста?” – конкретизував він.

Тому цілком логічним буде продовження українсько-американського діалогу і донесення передового досвіду обох країн до своїх урядів на користь розвитку громад.

Відкритість і прозорість органів місцевого самоврядування перед громадою

Відкритість органів місцевого самоврядування сільських, міських, окружних та на рівні штату перед громадою значно перевищує відкритість аналогічних органів влади в Україні.

Ось тільки частина найбільш характерних прикладів відкритості:

1)                       Відкритість інформації про об’єкти нерухомості громадян, в тому числі й посадовців.

2)                       Оперативне надання публічної інформації на запити. За інформацією місцевих журналістів таку інформацію можна отримати за день-два.

3)                       Відкритість всіх заходів, які проводять органи влади, публічність цих заходів. Вільна фіксація на фото-відео. Трансляція онлайн та в прямому ефірі (на рівні штату). Відкриті та легкодоступні архіви всіх відео трансляцій з 1975 року.

4)                       Можливість будь-якому громадянина без проблем відвідувати всі публічні заходи, які проводяться органами місцевого самоврядування.

5)                       До всіх виборних осіб громадяни можуть звертатися у будь-який зручний для них спосіб: по-телефону, особисто, по електронній пошті. І відповіді на ці звернення отримують не в місячний строк (як в Україні), а чим найшвидше.

6)                       Відкритість інформації про доходи посадовців, які фінансуються за рахунок платників податків.

7)                       У органах місцевого самоврядування США посадовці розуміють, що їхні справжні керівники – це громадяни, виборці. А тому відкритість і прозорість діяльності є головним моментом у місцевому самоврядуванні.

Така відкритість та прозорість – це найкраща протидія зловживанням та корупції в органах місцевого самоврядування, що є дуже актуальним для України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 голос (а, ів), середній бал: 5,00 із 5)
Loading...