Керівник: Мудрішаємо разом. Керуймо ефективно!

Консультація податкової, лютий 2014

Нещодавно в ДПІ у м. Рівному відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань новацій Податкового кодексу України, що стосуються оподаткування юридичних осіб, роботи сервісів Міндоходів, звернень громадян.

На питання платників відповідала заступник начальника інспекції Ірина Сергіївна Груздєва. Пропонуємо відповіді на найбільш актуальні питання платників.

Чи має право контролюючий орган провести позапланову перевірку платника податків у разі декларування протягом чотирьох послідовних податкових періодів від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток?

Відповідно до п. 150.3 ст. 150 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-IV (із змінами та доповненнями) у разі, якщо від’ємне значення як результат розрахунку об’єкта оподаткування декларується платником податку протягом чотирьох послідовних податкових періодів, контролюючий орган має право провести позапланову перевірку правильності визначення об’єкта оподаткування. В інших випадках наявність значення такого від’ємного значення не є достатньою підставою для проведення такої позапланової перевірки.

Як в податковому обліку боржника відображається взаємозалік неповерненої суми поворотної фінансової допомоги та дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок відвантаження позикодавцю товарів (робіт, послуг)?

Якщо за домовленістю сторін буде проведено зарахування однорідних вимог, а саме залік неповерненої суми поворотної фінансової допомоги та дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок відвантаження позикодавцю товарів (робіт, послуг), то на дату такого заліку поворотна фінансова допомога вважається поверненою, а відвантажені товари (роботи, послуги) оплаченими.

При цьому якщо сума поворотної фінансової допомоги була отримана у особи, що не є платником податку на прибуток, та відображалась у складі доходу платника податку – позичальника, то на дату проведення заліку такий платник податку може віднести суму поворотної фінансової допомоги до складу витрат.

Які послуги надаються за допомогою он-лайн сервісу «Податковий асистент» та які суб’єкти господарювання можуть скористатись зазначеним сервісом і яким чином?

З метою упередження ризиків при формуванні платниками податків податкової звітності та недопущення їх виникнення у майбутньому Міндоходів України запроваджено новий сервіс «Податковий асистент» для платників податків, які надсилають свою звітність до органів доходів і зборів у електронній формі, без надходження запиту від платника податків.

У основі роботи сервісу лежить моніторинг господарської діяльності платників податків (фактично податковий аудит), за результатами якого у разі виявлення податкових ризиків, платникам податків надсилається інформаційне повідомлення. Персоніфіковані розсилки здійснюються щомісячно. Листування є індивідуальним та повністю конфіденційним.

Чи змінилася форма податкової накладної у 2014 році?

Новий наказ від 14.01.2014 р. № 10 “Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної” зареєстровано в Міністерстві юстиції 30.01.2014 року за

№ 185/24962. Цей наказ набере чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

За якою формою та в які терміни потрібно надавати авансовий звіт?

З дня оприлюднення, тобто 4 лютого набрав чинності наказ Міндоходів від 24.12.2013 р. № 845 “Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання”.

Звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримала такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи. Працівник звітує за кошти, витрачені як готівкою, так і з використанням платіжних карток, чеків, інших платіжних документів.

При цьому терміни надання звіту: 3 банківські дні – у разі, якщо під час відрядження гроші отримані із застосуванням корпоративних платіжних карток; 5 банківських днів – при завершенні відрядження або якої-небудь цивільно-правової дії; 10 банківських днів – у разі, якщо під час відрядження працівник використовував платіжну картку для здійснення безготівкових розрахунків (продовжується до 20 банківських днів за рішенням керівника). Форма Звіту передбачає заповнення її в гривнях з копійками.

 Чи існують вимоги до звернень?

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Хто контролює дотримання законодавства про звернення громадян?

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.

 В який термін розглядаються звернення громадян?

Виходячи із статті 20 Закону України від 02.10.1996 №393/96-ВР “Про звернення громадян ”, то звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (ще не оцінили)
Loading...